andalán 50 años » II. Des-velando Andalán » 2.3. Historia

L’Aínsa setiembre de 1972

Alavez yo yere “concejal” en o Concello de L’Aínsa.  Comenté en a reunión d’os fundadors d’Andalán  qué les pareixeba a idea de fer a presentazión en L’Aínsa, una d’as cunas d’o Reino e á toz les fazió goyo ixa idea. O mesmo goyo que sentió l’alcalde José María Pérez; o secretario, Ignacio Pardinilla, e  tot lo concello. Yera una manera de que o nombre d’o nuestro pueblo salise en tota la prensa e fuese protagonista d’un feito que toz sabébanos que iba á iniziar una etapa nueva n’o movimiento aragonesista en tloz os campos, mesmo en a realidá trilingüe d’’o país. Pa siempre, o nombre de L’Aínsa e Andalán estarían chuntos.

O Concello deixó lo internau d’o instituto pa que dormisen os “andalanistas”, pero puyó més chen que no se pensaba e mesmo en casa mía dormioron una pallada de chen que ni conoixebe. Yera un día gran pa l’Aínsa e pa Aragón.

Cuan en o eszenario grandioso d’a plaza mayor cantó Labordeta empezipiaba á renaixer Aragón. Aquela emozión resuzita cada vegada que la pienso. Eloy Clemente, o pai d’a criatura, yera feliz, tan feliz como tot lo equipo d’Andalán e a chen que i estaba presén; muita, muita chen, á plaza  a rebutir e o Viello Sobrarbe danzando a pasavilla d’a Cabezonada a ritmo d’o Himno de Riego. Con mil años d’historia, la capital de Sobrarbe ubriba una nueva historia.

 

 

Á yo me viene o recuerdo de tantos que i estioron e ya no están entre nusatros, e como xordigazos de luz veigo rostros, risos, glarimas, abrazos e muita fe en un futuro que no ha estau como esperábanos e per ixo cal encara no deixar a trinchera.

Aquel día marcó a historia de muitas cosas, pero lo franquismo no perdonaba, e conszién d’o que Andalán significaba tomó represalias. En Febrero o Guvernador zesaba á José María Pérez, buen alcalde e millor persona per haber permitiu aquel acto; en chunio, en acabar o curso, fui yo qui yera forachitau d’o instituto con un breu escrito d’o  Delegado Provincial de Educación, don Cristino Alejos Pita.

Yeran tiempos duros, e en a provinzia de Uesca un guvernador d’ingrato recuerdo, Fragoso del Toro, yera o millor eixemplo de faixismo franquista. Pero nada pudo amatar a chera que aquel día alumbró en L’Aínsa. Encara crema e da fuerza.

Ánchel Conte Cazcarro